Ateneul Național din IașiDAC MUSIC PERFORMANCE

Promovarea culturii romilor prin artă contemporană.

POVESTI ROM-ANTICE

Activitatea 2: Îmbogățirea referințelor culturale prin realizarea unei cercetări integrate privind formarea și evoluția etniei rome și transpunerea elementelor relevante ale acesteia într-o piesă de teatru

Perioadă de implementare:

Lună de început – 1
Lună de finalizare - 10

Responsabili:

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț; Ateneul Național din Iași

Rezultat așteptat:

Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Indicatori asumați în cadrul acestei activități:

2 activități de artă contemporană vizând cultura romă sprijinite; 2 inițiative antreprenoriale vizând cultura romă

Obiectivul specific la îndeplinirea căruia contribuie activitatea:  Sporirea vizibilității identității culturale rome prin publicarea unei cercetări privind cultura romă, realizarea a 10 reprezentări teatrale pentru 400 de persoane și organizarea unui club de creație artistică pentru 75 de copii din județul Neamț, pentru 12 luni.

Activitatea 2.1: Realizarea unei cercetări integrate și interdisciplinare privind formarea și evoluția etniei rome și diseminarea acesteia prin metode interactive, sub formă de carte publicată

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 1
 • Lună de finalizare - 6

Responsabil: Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț

Acțiuni:

 • Cercetare de birou privind evoluția și formarea etniei rome
 • Cercetare de teren privind aspectele definitorii ale identității culturale rome – Elaborare metodologie în baza căreia se vor realiza interviuri în comunitățile rome de pe raza județului Neamț unor persoane de etnie romă din comunitate, care activează sau s-au făcut remarcați în domenii precum muzică, dans, teatru, cinematografie; fotografii din comunitate, fotografii cu persoanele intervievate, interviuri înregistrate audio/video
 • Prezentarea rezultatelor cercetării într-o carte, realizată în română și engleză, carte ce subliniază: aspectele pozitive, unice, particulare romilor, prin intermediul cărora au devenit faimoși, recunoscuți; poveștile unor romi de succes; elemente de unicitate care pot schimba mentalități și pot facilita o mai bună integrare și incluziune socială
 • Realizarea unui plan de distribuție al cărții și a unei strategii de promovare a acesteia.

Livrabil activitate: 1 x Publicație privind formarea și evoluția etniei rome (cercetare de birou) și identitatea culturală romă locală (cercetare de teren) elaborată și ilustrată

Surse de verificare: Raport al cercetării de birou; Raport al cercetării de teren; Ilustrații privind stilul vestimentar, stilul de viață al romilor; Carte consolidată în format bun de tipar; Rapoarte de activitate ale experților.

Activitatea 2.2: Dezvoltarea unei producții artistice de tip interpretare dramatică bazată pe elementele definitorii raportului de cercetare și punerea acesteia în scenă prin 10 reprezentații

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 5
 • Lună de finalizare - 10

Responsabil: Ateneul Național din Iași în colaborare cu Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț

Acțiuni:

 • Derulare întâlnire de lucru între PP (Istoric, Sociolog, Specialist-arta roma) și Pp2 (Scenarist, Regizor) pentru a discuta elementele definitorii etniei rome observate în cadrul cercetării realizate, ce trebuie incluse și evidențiate prin producția artistică ce se va crea
 • Producția unui spectacol de teatru în baza elementelor definitorii extrase din cercetarea privind formarea și evoluția etniei rome și a identității culturale locale a acestora
 • Elaborarea scenariului (literar și regizoral), realizarea decorurilor, tehnicile de reprezentare pentru fiecare secvență, definitivarea distribuției, probe de reprezentare teatrală, repetiții, producție (lucrări de montaj și sonorizare), postsincronizarea dialogurilor
 • Interpretarea piesei de teatru în cadrul a 10 reprezentații teatrale a câte 40 de spectatori (ce provin din localități marginalizate menționate în CF), din care 20 de etnie romă, la locația PP.

Livrabil activitate: 1 x Producție de artă teatrală inovativă creată și dezvoltată. Surse de verificare: Scenariu; Design regizoral; Lista de personaje; Coregrafie; Decoruri; Costume; Didascalii; Sinopsis; Raport de activitate a experților implicați.

Livrabil activitate: 10 x Reprezentație teatrală. Surse de verificare: Listă de prezență; Fotografii; Raport de eveniment; Formulare de feedback; Diagramă transport; Raport de activitate al experților implicați

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Granturile SEE 2014 - 2021
Ministerul CulturiiUnitatea de management a proiectului

Copyright © 2022. Powered by webinspire.ro

en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram