Ateneul Național din IașiDAC MUSIC PERFORMANCE

Promovarea culturii romilor prin artă contemporană.

POVESTI ROM-ANTICE

Activitatea 3: Creșterea incluziunii sociale prin inițiative dedicate copiilor, de tip club de creație artistic privind artele spectacolului și arta artizanală

Perioadă de implementare:

Lună de început – 4
Lună de finalizare - 10

Responsabili:

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț; DAC Music Performance

Rezultat așteptat:

Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Indicatori asumați în cadrul acestei activități:

5 activități de artă contemporană vizând cultura romă sprijinite

Obiectivul specific la îndeplinirea căruia contribuie activitatea:  Sporirea vizibilității identității culturale rome prin publicarea unei cercetări privind cultura romă, realizarea a 10 reprezentări teatrale pentru 400 de persoane și organizarea unui club de creație artistică pentru 75 de copii din județul Neamț, pentru 12 luni.

Activitatea 3.1: Identificarea, recrutarea și menținerea legăturii cu membrii grupului țintă

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 4
 • Lună de finalizare - 10

Responsabil: Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț

Acțiuni:

 • Realizarea unei metodologii de selecție și menținere a legăturii cu grupul țintă
 • Afișarea informațiilor referitoare la activitățile proiectului și procedura de înscriere în grupul țintă la sediului solicitantului, precum și în alte locații cheie în care se regăsesc potențiali membri ai grupului țintă
 • Selecția a: 400 de persoane din județul Neamț care participă la reprezentațiile teatrale, (dintre care 200 de persoane provin din 36 de localități marginalizate din județul Neamț); 75 de copii romi și non-romi care participă la evenimentele de tip club de artă; 70 de persoane de etnie romă (din care minim 40% de sex feminin) care fac obiectul măsurilor de ocupare și provin din localitățile vulnerabile din județul Neamț, care participă la activitățile de informare și consiliere vocațională; 5 persoane de etnie romă care dețin un loc de muncă în sectoarele cultural-artistice ce vor participa la programul de instruire la locul de muncă. Selecția se va face conform criteriilor menționate în metodologia anterior menționată, urmărind ca cel puțin 40% din grupul țintă să fie de sex feminin.
 • Menținerea legăturii cu persoanele selectate în vederea informării acestora cu privire la calendarul de derulare a activităților.

Livrabil activitate: 1 x Procedură de identificare, selecție și menținere a legăturii cu membrii Grupului țintă. Surse de verificare: Metodologia de identificare, selecție și menținere a legăturii cu membrii grupului țintă; Dosarele de înscriere în cadrul activităților proiectului.

Activitatea 3.2: Organizarea a 5 evenimente cultural-artistice de tip club de artă dedicate către 75 de copii referitoare la artele spectacolului (muzică, dans, teatru), artă vizuală și artă artizanală

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 5
 • Lună de finalizare - 9

Responsabil: Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț

Acțiuni:

 • Selecția celor 5 responsabili cluburi
 • Stabilirea metodologiei de repartizare a copiilor pe cluburi, a orarului cluburilor și a tuturor detaliilor organizatorice
 • Identificarea și contractarea furnizorului de servicii de catering pentru a asigura pachetul de hrană fiecărui participant la activitățile clubului
 • Derularea activităților specifice în cadrul întâlnirilor bi-săptămânale a participanților fiecărui club
 • Pentru fiecare întâlnire din cadrul cluburilor (2 întâlniri/ săptămână/ club), responsabilii de implementarea activităților cluburilor de artă vor selecta subiecte specifice culturii rome, vor pregăti materialele ce vor fi utilizate în activitățile directe cu membrii grupului țintă – fișe de lucru, prezentări PPT, înregistrări video.

Livrabil activitate: 5 x Club de artă (eveniment cultural-artistic). Surse de verificare: Fișe de lucru; Documente de evidență a prezenței membrilor grupului țintă la activitățile cluburilor de artă; Poze realizate în cadrul activităților și ale lucrărilor de artă realizate de către copii.

Activitatea 3.3: Amenajarea unei expoziții de artă vizuală și artizanală privind cultura romă cu creațiile rezultate în urma desfășurării clubului de artă

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 9
 • Lună de finalizare - 10

Responsabil: Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț în colaborare cu DAC Music Performance

Acțiuni:

 • Stabilirea tuturor detaliilor organizatorice de către cei 5 responsabili ai cluburilor organizate
 • Selecția lucrărilor de artă realizate de copii, însoțite de o scurtă prezentare a fiecăreia, pentru a fi expuse publicului
 • Stabilirea programului expoziției și a tuturor momentelor artistice ce vor avea loc în cadrul acesteia
 • Informarea publicului larg cu privire la desfășurarea evenimentului (pregătirea de afișe, postări în mediul online, etc)
 • Pregătirea discursurilor celor 5 responsabili cluburi și ale copiilor ce au lucrări de artă expuse
 • Partenerul norvegian va face recomandări cu privire la îmbunătățirea actului artistic și va participa în cadrul evenimentului de vernisare a expoziției printr-o conexiune online

Livrabil activitate: 1 x Expoziție de artă vizuală privind cultura romă ce valorifică lucrările realizate de către copii. Surse de verificare: Listă de participanți la evenimentul de vernisare a expoziției; Listă a tematicilor expoziției; Programul evenimentului; Raport privind derularea evenimentului de vernisare

Activitatea 3Derularea activității A.3

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Granturile SEE 2014 - 2021
Ministerul CulturiiUnitatea de management a proiectului

Copyright © 2022. Powered by webinspire.ro

en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram