Ateneul Național din IașiDAC MUSIC PERFORMANCE

Promovarea culturii romilor prin artă contemporană.

POVESTI ROM-ANTICE

Activitatea 5: Dezvoltarea de inițiative de sensibilizării a publicului larg și de îmbunătățire a receptării culturii rome prin intermediul unei platforme virtuale și printr-un schimb de experiență și know-how

Perioadă de implementare:

Lună de început – 1
Lună de finalizare - 12

Responsabili:

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț; DAC Music Performance; Ateneul Național din Iași

Rezultat așteptat:

Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă. Indicatori asumați în cadrul acestei activități: 1 x inițiativă antreprenorială vizând cultura romă.

Rezultat direct bilateral 2:

Susținerea cooperării culturale internaționale în domeniul creației artistice contemporane. Indicatori asumați în cadrul acestei activități: 1 x proiect care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul artei contemporane.

Obiectivul specific la îndeplinirea căruia contribuie activitatea:  Îmbunătățirea strategiilor de recepție a culturii rome prin dezvoltarea unei platforme dedicate artei contemporane create de copii de etnie romă și derularea unui schimb de experiență de incluziune culturală în Norvegia cu 15 persoane, pentru 12 luni.

Activitatea 5.1: Dezvoltarea unei platforme de promovare a expozițiilor create de comunitățile rome de la nivel internațional (Online International Museum of Rromani’s Art)

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 1
 • Lună de finalizare - 12

Responsabil: Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț în colaborare cu Ateneul Național din Iași

Acțiuni:

 • Identificare și contractare furnizor servicii de realizare a platformei de promovare
 • Recrutare Responsabil creații artistice
 • Elaborare strategie pentru dezvoltarea platformei (listă a tematicilor ce pot fi abordate în cadrul platformei; plan de lansare a apelurilor pentru lucrările de artă referitoare la tematicile stabilite; lansarea propriu-zisă a fiecărui apel pentru lucrările ce vor fi postate pe platformă, primirea lucrărilor de artă și pregătirea acestora pentru a fi postate, menținerea legăturii cu persoanele care au transmis lucrările, urmărirea feedback-ului primit de la vizitatorii platformei în vederea îmbunătățirii permanente a platformei de promovare)
 • Documentare cu privire la creațiile, în principal, din domeniul artelor vizuale și cinematografie realizate de copii sau tineri din rândul comunității rome din România și Norvegia
 • Obținerea acordurilor necesare în vederea publicării lucrărilor în cadrul platformei virtuale de promovare
 • Monitorizarea dezvoltării platformei și publicării de conținuturi pe aceasta
 • Numărul previzionat de creații care vor fi incluse pe platformă până la finalul proiectului = 150 de creații.
 • Resurse alocate activității: Platforma online creații artistice-PP (Platformă care permite introducerea articolelor specifice unei expoziții privind creațiile artistice: fișiere hipertext (în format HTML), fișiere imagine (format JPEG), fișiere video (format MPEG), fișiere video, bibliotecă, bibliografie, etc.), cât și un portal web care permite accesarea bazei de date create.)
 • Livrabil activitate: 1 x Platformă de promovare a expozițiilor create de comunitățile rome de la nivel internațional. Surse de verificare: Proces verbal de predare-primire platformă; O listă a tematicilor expozițiilor referitoare la cultura romă; O serie de apeluri pentru transmiterea de lucrări de artă pe tematicile propuse; Lucrările de artă transmise de către copii/ tineri și public.

Activitatea 5.2: Organizarea unui schimb de experiență și know-how în Norvegia pentru 10 persoane din echipa proiectului și cele 5 persoane de etnie romă care dețin un loc de muncă în sectoarele culturale și creative

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 9
 • Lună de finalizare - 12

Responsabil: Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț; DAC Music Performance; Ateneul Național din Iași

Acțiuni:

 • Desemnarea celor 15 persoane care vor participa la schimbul de experiență cu o durată de 5 zile
 • Stabilirii nevoilor ce urmează a fi acoperite prin intermediul schimbului de experiență (aplicarea unui chestionar pentru: identificarea intereselor participanților; identificarea nevoilor instituțiilor de cultură implicate în ceea ce privește modul de organizare, funcționare și promovare a instituțiilor și organizațiilor din sectorul cultural și creativ; strategiile acestora referitoare la minoritățile etnice)
 • Identificarea și contactarea instituțiilor/ organizațiilor/ stakeholderilor de interes care să fie vizitați în cadrul schimbului de experiență
 • Stabilirea agendei și a calendarului de derulare a schimbului de experiență și transmiterea informațiilor către participanți
 • Moderarea de către Pp1 a discuțiilor din cadrul schimbului de experiență
 • Elaborarea raportului privind derularea evenimentului și diseminarea acestuia către participanți.
 • Livrabil activitate: 1 x Schimb de experiență și knowhow Surse de verificare: Liste de prezență; Agenda evenimentului; Chestionare privind identificarea nevoilor persoanelor vizate și a instituțiilor partenere; Chestionare de feedback; Raportul de derulare al schimbului de experiență.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Granturile SEE 2014 - 2021
Ministerul CulturiiUnitatea de management a proiectului

Copyright © 2022. Powered by webinspire.ro

en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram