Ateneul Național din IașiDAC MUSIC PERFORMANCE

Promovarea culturii romilor prin artă contemporană.

POVESTI ROM-ANTICE

Proiectul ,,Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. Povești ROM-ANTICE", finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021

Proiectul ,,Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. Povești ROM-ANTICE", finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021, în cadrul programului RO-CULTURA, este implementat de către Casa Culturii "Ion Creangă" Târgu Neamț, în calitate de promotor de proiect, în parteneriat cu ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI și DAC MUSIC PERFORMANCE (Norvegia).

Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. Povești ROM-ANTICE

FORMAREA ȘI EVOLUȚIA ETNIEI ROME ȘI IDENTITATEA CULTURALĂ ROMĂ DIN ZONA NEAMȚULUI. Carte realizată de Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu – Neamț

Detalii
Cercetare de birou privind evoluția și formarea etniei rome. Formarea și evoluția etniei rome și identitatea culturală romă locală.
Detalii
Cercetare de teren privind aspectele definitorii ale identității culturale rome. POVEȘTI ROM’antice sau un altfel de concluzie
Detalii

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea nivelului de conștientizare și valorificare a culturii rome prin acțiuni integratoare cu conținut cultural-artistic și profesional cu implicarea persoanelor de etnie romă din județul Neamț.
Proiectul ,,Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. Povești ROM-ANTICE"

Obiectivele specifice ale proiectului:

Sporirea vizibilității identității culturale rome prin publicarea unei cercetări privind cultura romă, realizarea a 10 reprezentații teatrale pentru 400 de persoane și organizarea unui club de creație artistică pentru 75 de copii din jud. Neamț, pentru 12 luni;
Facilitarea accesului la cunoștințe și aptitudini cultural – artistice, printr-un program de consiliere vocațională pentru 70 de persoane de etnie romă, din care 35 vor beneficia de formare profesională și derularea 1 program de internship pentru 5 persoane rome, pentru 4 luni;
Îmbunătățirea strategiilor de recepție a culturii rome prin dezvoltarea unei platforme dedicate artei contemporane create de copiii de etnie romă și derularea unui schimb de experiență de incluziune culturală în Norvegia cu 15 persoane, pentru 12 luni.
Citește tot

Principalele activități

Principalele activități derulate în cadrul proiectului sunt următoarele:

A.1
Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului;
detaliiderularea activității
A.2
Îmbunătățirea referințelor culturale prin realizarea unei cercetări integrate privind formarea și evoluția etniei rome și transpunerea elementelor relevant ale acesteia într-o piesă de teatru;
detaliiderularea activității
A.3
Creșterea incluziunii sociale pri inițiative dedicate copiilor, de tip club de creație artistic privind artele spectacolului și arta artizanală;
detaliiderularea activității
A.4
Organizarea de acțiuni de capacitare și de dobândire a cunoștințelor din sectoarele culturale și creative prin programe de formare profesională și instruire non-formală;
detalii
A.5
Dezvoltarea de inițiative de sensibilizare a publicului larg și de îmbunătățire a receptării culturii rome prin intermediul unei platforme virtuale și printr-un schimb de experiență și know – how.
detalii
Valoarea proiectului
Valoarea proiectului:

891.366,53 lei (180.150,47 Euro), din care 85% Grant SEE și 15% bugetul național

Locația de implementare
Locația de implementare:

România, jud. Neamț și Iași, respectiv Norvegia, Oslo

Durata proiectului
Durata proiectului:

12 luni

Granturile SEE

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice.
Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
Valoarea bugetului aferent Programului RO-CULTURA este de aproximativ 34 milioane euro.
Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Granturile SEE 2014 - 2021
Ministerul CulturiiUnitatea de management a proiectului

Copyright © 2022. Powered by webinspire.ro

en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram