Ateneul Național din IașiDAC MUSIC PERFORMANCE

Promovarea culturii romilor prin artă contemporană.

POVESTI ROM-ANTICE

Activitatea 4: Organizarea de acțiuni de capacitare și de dobândirea a cunoștințelor din sectoarele culturale și creative prin programe de formare profesională și instruire non-formală

Perioadă de implementare:

Lună de început – 6
Lună de finalizare - 9

Responsabili:

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț; Ateneul Național din Iași

Rezultat așteptat:

Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Indicatori asumați în cadrul acestei activități:

5 persoane de etnie romă instruite la locul de muncă; 70 de persoane de etnie romă vizate de măsuri de capacitare

Obiectivul specific la îndeplinirea căruia contribuie activitatea:  Facilitarea accesului la cunoștințe și atitudini cultural-artistice printr-un program de consiliere vocațională pentru 70 de persoane de etnie romă din care 35 vor beneficia de formare profesională și derularea 1 program de internship pentru 5 pers rome, pentru 4 luni.

Activitatea 4.1: Organizarea de sesiuni de informare și consiliere vocațională cu accent pe identificarea competențe artistice pentru 70 de persoane de etnie romă

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 6
 • Lună de finalizare - 7

Responsabil: Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț

Acțiuni:

 • Identificarea și contractarea furnizorului de servicii specializate de informare și consiliere vocațională cu accent pe competențele artistice
 • Evaluarea aptitudinilor și a intereselor vocaționale ale fiecăruia dintre cei 70 de participanți
 • Sprijinirea celor 70 de persoane care fac obiectul măsurilor de ocupare să dobândească aptitudinile necesare tranziției către desfășurarea unei activități pe cont propriu în sectoarele cultural-creative
 • Ședințele vor fi planificate și organizate prin deplasarea multiplă a resurselor umane puse la dispoziție de către furnizor în localitățile vizate de implementarea proiectului
 • Realizarea de rapoarte de recomandare pentru fiecare membru al grupului țintă privind modalitățile de punere în practică a unei afaceri inovative în domeniul antreprenoriatului cultural și creativ.

Livrabil activitate: 1 x Program de informare și consiliere vocațională cu accent pe competențele artistice organizat. Surse de verificare: Fișe de evaluare inițială; Fișe aptitudinale; Fișe privind interesele profesionale; Fișe de observație a sesiunilor practice; Fișe de recomandări privind înclinațiile dominante; Rapoarte ale întâlnirilor colective privind informarea profesională; Rapoarte de recomandare privind modalitățile de punere în practică a unei afaceri inovative în domeniul antreprenoriatului cultural și creativ.

Activitatea 4.2: Organizarea unui program de formare profesională non-formală în domeniul antreprenoriatului în sectoarele culturale și creative pentru 35 de persoane pentru care a rezultat o înclinație puternică către antreprenoriat și creativitate ca urmare a sesiunilor de informare și consiliere vocațională

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 7
 • Lună de finalizare - 8

Responsabil: Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț

Acțiuni:

 • Identificarea și contractarea furnizorului de servicii de cazare și masă pentru participanții la curs
 • Selecția celor 35 de persoane pentru care a rezultat o înclinație puternică către antreprenoriat și creativitate ca urmare a sesiunilor de informare și consiliere vocațională, pentru a participa la programul de formare profesională
 • Stabilirea curriculei programului de formare, cuprinzând atât partea teoretică cât și partea practică
 • Organizarea a două grupe de curs a câte 17/18 participanți
 • Derularea programului de formare, cu o durată de 40 de ore (8h/zi x 5 zile)

Livrabil activitate: 1 x Program de formare profesională non-formală în domeniul antreprenoriatului creativ și cultural organizat. Surse de verificare: Listă de prezență; Proces verbal de predare-primire servicii de cazare, masă, transport; Proces verbal de predare-primire materiale

suport; Prezentare ppt; Agenda de  desfășurare; Raport de eveniment; Raport de activitate al formatorului.

Activitatea 4.3: Organizarea unui program de instruire la locul de muncă privind tendințele și oportunitățile sectoarelor culturale și creative pentru 5 persoane de etnie romă

Perioadă de implementare:

 • Lună de început – 8
 • Lună de finalizare - 9

Responsabil: Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț în colaborare cu Ateneul Național din Iași

Acțiuni:

 • Recrutare Tutore internship – PP
 • Stabilirea curriculei programului de internship și planificarea activităților ce vor fi derulate, pe zile
 • Pregătirea documentelor suport ce vor fi utilizate în cadrul internship-ului
 • Punerea la dispoziția programului de internship a locațiilor de desfășurare și a resurselor materiale necesare – Pp2
 • Derularea activităților de instruire în cadrul programului de internship

Livrabil activitate: 1 x Program de formare la locul de muncă pentru 5 persoane de etnie romă organizat. Surse de verificare: Contracte de instruire la locul de muncă; Calendarul activităților pe zile; Rapoarte individuale ale activităților derulate; Raport al tutorelui privind derularea activităților; Adeverințe care să ateste participarea la program; Liste de prezență

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Granturile SEE 2014 - 2021
Ministerul CulturiiUnitatea de management a proiectului

Copyright © 2022. Powered by webinspire.ro

en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram